Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste se zaregistrovali na mém blogu, posílám vám newsletter nebo používáte můj
případný e-book či kurz a jste mým zákazníkem, poskytujete mi tím své osobní údaje. Já
tyto údaje dál zpracovávám a ručím za jejich bezpečnost. Vaše údaje dostatečně chráním a
podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Gabriela Bartošová, Máchova 431/21, 120 00 Praha 2, IČO
71551018, která provozuje webové stránky jinyzivot.cz. Správce vaše údaje spravuje a
určuje, jak dlouho budou zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele,
které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám hlavně proto, abych vám mohla poskytovat co
nejkvalitnější obsah, posílat věci zdarma a komunikovat s vámi. Konkrétní důvody
zpracování jsou:
● E-mailové kampaně a newslettery
Pokud jste mým čtenářem: E-mailem vám posílám newslettery, e-booky či bezplatné kurzy,
ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké
typy e-mailů ode mě otevíráte, a to proto, abych dokázala lépe vybrat obsah, který by vás
mohl zajímat.
Pokud jste mým zákazníkem: Zpracovávám váš e-mail, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké
typy e-mailů ode mě otevíráte, a to za účelem přímého marketingu – tj. zasílání obchodního
sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám vám novinky, protože důvodně předpokládám
váš zájem o ně.
● Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví
Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání
přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje:
fakturační údaje a e-mail.
Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení
souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává výhradně správce Gabriela Bartošová.

Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíc času a kam klikáte,
používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:
Google – Google Analytics
MailChimp

Jak mě můžete kontaktovat

Pokud máte nějakou otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese:
gabriela@jinyzivot.cz

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení
osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečila jsem vaše
osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu: gabriela@jinyzivot.cz
Máte právo na informace o ochraně osobních údajů, které jsou obsahem tohoto
dokumentu.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli požádat o informace, jaké vaše osobní údaje
zpracovávám a proč, a já vám to do 30 dnů doložím.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo své osobní údaje doplnit a změnit.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše
údaje nepřesně, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo.
V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz mám 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu
vás budu informovat prostřednictvím e-mailu.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud
budete o tomto svém podezření nejdříve informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a
případné pochybení napravit.

Odhlášení odběru newsletterů a obchodních sdělení

Pokud jste můj čtenář, zasílám vám newslettery, e-maily, e-kurzy či e-booky a služby vám
poskytuji na základě vašeho souhlasu. Pokud jste můj zákazník, zasílám vám výše uvedené
na základě svého oprávněného zájmu. V obou případech můžete svůj odběr ukončit
stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Zachování mlčenlivosti
Mám povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato povinnost
zachovávat mlčenlivost přitom trvá i po skončení našich vzájemných závazkových vztahů.
Bez vašeho souhlasu také nevydám vaše údaje žádné jiné třetí straně.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018